Sesja Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej

Przed sesją klient przesyła tematy, którymi chce się zająć podczas sesji. Ponieważ trudności często mają jedną przyczynę, nie ma potrzebny szczegółowe ich opisywanie, wystarczą zwięzłe punkty. Sugeruję do 10 punktów. W sprawie trudności zdrowotnych zajmuje się sprawdzeniem, czy istnieje ich ezoteryczna przyczyna i usuwam ją. Sesja trwa około 60 min. do 90 min.

 

Ogólny opis przebiegu sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej:

1. Nawiązywany jest kontakt wzrokowy i informacyjny z częścią subtelną klienta, następuje rozpoznanie jej i zadawane jest pytanie o zgodę na przeprowadzenie tej sesji.

2. Po otrzymaniu zgody sprawdzana jest obecność obcych ingerencji-bytów niskowibracyjnych i negatywnych, jeśli takie są, to sprawdzane zostają okoliczności, w jakich ingerencja nastąpiła.

3. Kolejnym etapem jest zajęcie się przedstawionymi w punktach tematami. Sprawdzane jest, czy są i jakie są, ezoteryczne przyczyny trudności podanych w punktach.

4. W zgodzie z Wolną Wolą klienta następuje całkowite uwolnienie od wszelkich ingerencji i podniesienie osobistych wibracji na najwyższe. Na tym etapie może pojawić się prośba o powtórzenie za prowadzącą sesję Zdań Mocy, które są dodatkowym wzmocnieniem i doświadczeniem zarządzania swoją Wolną Wolą.

5. Sprawdzenie, jak na tych nowych warunkach wygląda potencjał przyszłości w odniesieniu do punktów zgłoszonych przez klienta.

6. Oczyszczenie całej przeszłości, wszystkich wcześniejszych wcieleń, z wszelkiej negatywności, traum, ograniczeń i obciążeń by ich pamięć nie mogła już wpływać na teraźniejszość i przyszłość.

7. Część subtelna klienta wskazuje na szczególnie cenne dla siebie wcielenia. Dzięki temu następuje aktywacja zdobytych wcześniej zdolności, talentów i jakości, które można wykorzystać w obecnym życiu, zostaje też  ułatwione korzystanie ze swojej wewnętrznej mądrości.

8. Na zakończenie sesji jest możliwość zadania pytania, jeśli by się pojawiło.

ARKIJA

ARKIJA

ARKIJA

Hipnoza Regresyjna Telepatyczna, operator-telepata.

Będąc operatorem hipnozy regresyjnej zdecydowałam się wykorzystać te umiejętności w pracy telepaty, która od dawna jest moją pasją. W ten sposób powstała Hipnoza Regresyjna Telepatyczna, w której będąc w podwyższonym stanie świadomości nawiązuję komunikacje z częścią subtelną klienta-wykonuję pracę telepaty i jednocześnie czuwam i zarządzam przebiegiem sesji wykonując pracę operatora sesji.

Intencją mojej pracy jest działanie z poziomu Bezwarunkowej Miłości. Mam pełne zaufanie, że zwracają się do mnie te osoby, dla których moje praca jest  skuteczna i służy ich najwyższemu dobru.

Prowadząc swoje sesje Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej współpracowałam również jako telepata  z 7 operatorami sesji. Wszystkim bardzo Dziękuję, za naszą wspólną pracę.

Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy.

-Albert Einstein

„Wszystko ,co widzisz, ma swoje korzenie w niewidzialnym świecie.”

- Rumi

Czas po sesji to okres przejawiania się zmian na planie fizycznym. Przebieg tego czasu jest bardzo indywidualny, zależy od osoby i jej sytuacji. Czas ten może trwać dni, tygodnie, miesiące, do 6, są też osoby, dla których pewne zmiany są odczuwalne natychmiast. To bardzo indywidualny proces. Możliwe jest również, przez jakiś czas, odczuwanie pewnych wahań  emocjonalnych, to naturalne. W sesji jest zrobione wszystko co było do zrobienia. Dalszy ciąg zależy od klienta i jego kolejnych wyborów,  po sesji jest  całe życie.

 

Zalety sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej przez Skype:

-Łatwa dostępność  z każdego miejsca na Ziemi,

-Szybki kontakt i szybka realizacja sesji,

-Oszczędność czasowa i finansowa na dojazd, nocleg.

-Komfort dla klienta, podczas swojej sesji przebywa w wygodnym i bezpiecznym dla siebie miejscu, najczęściej w swoim domu.

-Możliwość swobodnego wracania do swojej sesji umieszczonej  na kanale YouTube, jeśli klienta wyrazi taką chęć, z wyborem pełnej anonimowości lub wizerunkiem.

HIPNOZA REGRESYJNA TELEPATYCZNA

Kwalifikacje i Uprawnienia.

- Kurs Hipnozy Regresyjnej metodą Calogero Grifasi, prowadzony przez twórcę metody, ukończony zezwoleniem na prace tą metodą. Był to pierwszy kurs dla osób z Polski. Byłam jedną z 6 osób, które się do kursu zakwalifikowały i ukończyły go.

- Kurs Regresja Hipnotyczna + LBL wg metody M. Newtona, prowadzony przez Akademię Doskonalenia Zawodowego. Kod zawodu 323009.

- Kurs sprawdzający i potwierdzający zdolności telepatyczne, jasnowidzenia, jasnosłyszenia i channelingu prowadzony przez Anette Kannegaard, jasnowidzącą z Dani w 2004 roku. Moje doświadczenie komunikacji telepatycznej i wciąż pogłębiającego się rozumienia świata subtelnego miało początek w 1990 roku.

- W swoje pracy operatora - telepaty w jednej osobie, korzystam również ze swojej wiedzy i doświadczenia Bioenergoterapeuty i Terapeuty Ustawień Rodzinnych oraz innych znanych mi metod uzdrawiania. (więcej w zakładce: o mnie).

Hipnoza Regresyjna-Telepatyczna jest skuteczną metodą na dotarcie do ezoterycznych przyczyn trudności w życiu i usunięcie ich na planie subtelnym. W zgodzie z Wolną Wolą i pełnym zrozumieniem tego procesu przez osobę, której sesja dotyczy.

 

Efekty sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej:

Poszerzenie osobistej świadomości, wzmocnienie siebie i świadomość pełnej niezależności, co jest najskuteczniejszym sposobem, by nie było już dostępu dla bytów niskowibracyjnych i negatywnych. Osiągane jest doskonalsze współdziałanie części fizycznej z częścią subtelną. Przychodzi też uświadomienie, że samemu zarządza się swoją przestrzenią energetyczną i tylko od nas zależy, kogo do tej przestrzeni zapraszamy. Jest to proces głębokiego zrozumienia i otwarcia na zupełnie nową jakość osobistego życia. Poziom tych efektów jest indywidualny i zależy od osoby, jej gotowości i zaangażowania.

               Hipnoza Regresyjna Telepatyczna, Arkija Adamska

Zalety sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej

- Możliwość skorzystania z sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej przez osobę, która sama nie może wejść w stan hipnozy.

- Możliwość skorzystania z sesji przez osobę, która nie jest zainteresowana zagłębianiem się w przestrzeń hipnotyczną, której nie zna, a chce rozwiązać swoje problemy.

- Pewność. że w sesji zostanie się uwolnionym od wszelkich ingerencji, dzięki ich właściwemu rozpoznaniu, co gwarantuje, doświadczenie operatora-telepaty większe niż doświadczenie klienta.

- Pewność, że zostanie osiągnięty przez osobę stan jej maksymalnych możliwości energetycznych na teraz, dzięki uważnej obserwacji tego procesu przez operatora sesji będącego też telepatą.

- Pewność, że wszystkie informacje od części subtelnej zostaną przekazane do części fizycznej.

- Łatwość w ustaleniu terminu, ponieważ ustala się termin z jedną osobą.

- Redukcja kosztów klienta.

„Wszystko ,co widzisz, ma swoje korzenie w niewidzialnym świecie.”

- Rumi

Zapraszam:  sesje@arkija.pl