Arkija.pl

 

KONSTELACJE RODZINNE

 

Metodę Konstelacji Rodzinnych opracował Bert Hellinger, który urodził się w 1925 roku. Studiował on filozofie, teologię i pedagogikę oraz zdobył wszechstronne wykształcenie psychologiczne. Metoda Ustawień Rodzinnych przyniosła mu światową sławę.

 

Konstelacje Rodzinne, nazywane też Ustawieniami Rodzinnymi lub Systemowymi, są formą głębokiej pracy osobistej. Dzięki nim każdy ma możliwość znalezienia przyczyny zaistniałej w swoim życiu trudności, zrozumienia jej i rozwikłania. Ta praca ma potencjał wniesienia w Twoje życie zrozumienia, a co za tym idzie, poszerzenia osobistej świadomości i podniesienia jakości życia.

 

Konstelacje Rodzinne są możliwością zobaczenia schematów i ograniczających przekonań, w jakich często żyjemy. Zrozumienie tego otwiera nas na wybaczenie, daje poczucie ulgi i jasność w kreowaniu dalszego życia.

 

Systemem, który ma decydujący wpływ na nasze życie, wydarzenia, nasz los, jest nasza rodzina pochodzenia.

 

Każdy system rodzinny działa zgodnie z trzema prawami porządku miłości:

 

1. Każdy, kto należy do systemu rodzinnego, ma prawo do tej przynależności i do swojego w nim miejsca. Dotyczy to również przedwcześnie zmarłych, nienarodzonych i innych wykluczonych z rodziny.

 

2. W systemie rodzinnym każdy ma prawo do szacunku wynikającego z zajmowanego w nim miejsca. Osoba urodzona wcześniej jest w systemie wyżej niż osoba urodzona później. Np. rodzice są wyżej w systemie niż dzieci.


3. Każdy ma prawo do wyrównania w dawaniu i braniu. Tu przykładem są związki, w których obie osoby są sobie równe. Dobrze funkcjonujący związek to taki, w którym partnerzy dają sobie zawsze trochę więcej niż otrzymali.

 

Konstelacje rodzinne pokazują bardzo jasno jak naruszenie tego porządku przejawia się jako nasze trudności w różnych sferach życia.

Ta forma pracy przynosi uzdrowienie, zrozumienie i daje możliwość pełniejszej realizacji swojego życia.

 

 

UPRAWNIENIA

 

Po doświadczeniu swoich osobistych Konstelacji Rodzinnych i ich efektów w moim życiu byłam zafascynowana tą formą pracy. Następne dwa lata zgłębiałam jej działanie, mając zaszczyt udziału w około 300 grupowych konstelacjach rodzinnych innych osób, jako reprezentant.

Po tym czasie intensywnej praktyki uzyskałam kwalifikacje w zawodzie: Family Coach-terapia systemowa rodzin, Nr rej. zawodu 235920 MEN,

Akademia Doskonalenia Zawodowego.

 

Konstelacje Rodzinne to bycie w przestrzeni Prawdy, poza naszymi wyuczonymi i przejętymi przekonaniami, poza naszym pojęciem co jest "dobre' a co "złe", poza naszymi wyobrażeniami jak powinno wyglądać życie. To doświadczanie jak energia prowadzi uczestników ustawienia do pojednania, do doświadczenia i uwolnienia emocji, pod którymi kryje się Miłość. To pozwolenie sobie pójścia do najdoskonalszych dla nas warunków by popłynęła znów w rodzinie Miłość.

 

 

Konstelacje rodzinne (ustawienia systemowe) Hellingera. Sesje indywidualne.INDYWIDUALNE KONSTELACJE RODZINNE

 

Zalety sesji Indywidualnych Konstelacji Rodzinnych przez Skype:

 

-Komfort pracy nad swoimi osobistymi sprawami wyłącznie w obecności i wsparciu czuwającego nad sesją terapeuty. Dotyczy to też osób, które nie mają doświadczenia w tak zwanej pracy warsztatowej wśród innych uczestników i taką formą pracy nie są zainteresowane.

-Prywatność, dla osób np. zajmujących publiczne stanowiska i chroniących swoją prywatność.

-Swoboda wyboru terminu swojej pracy bez konieczności dopasowywania się do terminów zajęć grupowych.

-Szybki kontakt, dla osób, które mają pilną sprawę.

-Dostępność z każdego miejsca na ziemi.

-Oszczędność czasowa, dla osób, którym łatwiej zorganizować sobie czas tylko na swoją sesję, niż dzień lub dwa dni na zajęcia grupowe.

-Oszczędność czasu także na dojazdy.

-Oszczędność finansowa, sesja indywidualna ma niższą cenę niż ustawienia grupowe.

 

 

Konstelacje systemowe są formą pracy, dzięki której można zająć się każdą sprawą, którą uznajemy za utrudnienie w naszym życiu.

Dla przykładu:

  • sfera trudności zdrowotnych,

  • utrudnienia w realizacji rodzinnej, zawodowej, w stworzeniu zdrowego, partnerskiego związku, w relacjach z najbliższymi.

  • komplikacje dotyczące majątku (np. dom, ziemia, samochód) lub jego braku.

  • przestrzeń odczucia braku radości w życiu.

     

 

 

 

Przebieg sesji Indywidualnych Konstelacji Rodzinnych:

 

1. Wstęp do sesji:

Klient przedstawia sprawę, z jaka przychodzi i sam lub przy pomocy terapeuty definiuje temat sesji. Skupiamy się na tym, by wyznaczyć pozytywny cel tego spotkania.

 

Dobrze jest zapoznać się, w miarę możliwości, z historią swojej rodziny, szczególnie z istotnymi wydarzeniami.

 

Informacje, które są istotne dla sesji to fakty. Jest to metoda koncentrująca się na tym, co miało miejsce, a nie na interpretacji danego wydarzenia.

 

System Rodzinny stanowią: klient, jego rodzeństwo, jego rodzice i rodzeństwo rodziców, jego dziadkowie i pradziadkowie. Oraz dzieci klienta i jego wnuki. Zdarza się także, że w ustawieniu pokazuje się historia nieznana zupełnie klientowi, która miała miejsce w losie jego rodziny w jeszcze wcześniejszych pokoleniach lub historia, która była tajemnicą rodzinną.

 

 

Sprawy, które miały miejsce w przeszłości dalej oddziaływają na kolejne pokolenia rodu. Informacje, które są istotne to:

  • czy jest ktoś w rodzinie kto wcześnie zmarł? (poronienia, aborcje, śmierć małych dzieci, wypadki, choroby śmiertelne, morderstwa),

  • czy ktoś został wykluczony z rodziny przez np. popełnienie przestępstwa, bycie nieślubnym dzieckiem, kalectwo, pobyt w szpitalu psychiatrycznym, więzienie, homoseksualizm, emigrację?

  • czy rodzice mieli wcześniej innych ważnych partnerów?

  • czy ktoś doznał utraty znacznego majątku?

 

Konstelacje pokazują, że takie zdarzenia w rodzinie, mogą oddziaływać na dzieci, wnuki i prawnuki.

 

 

2. Rozpoczęcie sesji:

Na bazie przejrzystości przedstawionej sprawy klient jest proszony o wybranie z figurek  (stworzonych specjalnie na potrzeby ustawień i zaaprobowanych przez Berta Hellingera, przedstawiających kobiety, mężczyzn i dzieci), reprezentanta siebie i np. kogoś z rodziny. Zaczynamy od minimalnej liczby figurek, później w miarę potrzeby dobierane są następne. Kolejnym etapem jest ustawienie figurek w sposób intuicyjny, będąc wewnętrznie skupionym.

 

3. Przebieg sesji:

Na tym etapie staje się już bardzo odczuwalne, że kontrolę nad ustawieniem przejmuję pole energii (wiedzące pole). Figurki reprezentują osoby, ich energię i uczucia. Stają się widoczne relacje pomiędzy postaciami.

Prowadzący zadaje pytania, dzięki którym klient pogłębia swoje zrozumienie relacji panujących w jego systemie rodzinnym. Widoczna staje się przyczyna blokująca przepływ miłości. Wszystkie wypowiedzi i ruchy są zgodne z tym, co pokazuje pole. Prowadzący dzięki swej uważności i pełnej otwartości na informacje z pola poddaje się prowadzeniu pola.

 

4. zakończenie sesji:

Ustawienie się kończy, gdy odczuwalny i widoczny jest porządek, jaki teraz zaistniał w systemie.

 

 

Po konstelacjach rodzinnych

 

To forma pracy na bardzo głębokim poziomie odczuwania, mogą pojawić się silne emocje, głębokie wzruszenia i poczucie zrozumienia swojej osobistej i rodzinnej historii. Dla każdego przychodzi to, co dla niego najwłaściwsze, to na co jest teraz gotowy.

 

Dobrze jest troskliwie zachować końcowy obraz ustawienia w sobie. Zalecam także by przynajmniej przez jakiś czas, pozostawić to doświadczenie tylko dla siebie, i postarać się nie opowiadać o nim. Pozwolić by zmiana, jaka się dokonała przejawiała się na planie fizycznym.

To jest twoje doświadczenie, twoje życie, twoje emocje, twoja zmiana. Przyjmij to z wdzięcznością, doceń swoja osobistą odwagę i otul się swoją miłością, bo jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Miej też świadomość, że twoja odwaga i gotowość, by zobaczyć to, co niewygodne dała początek zmianie, która przyczyni się do polepszenia jakości twojego życia oraz życia twoich najbliższych.

                                               Zapraszam:  sesje@arkija.pl