ARKIJA

ARKIJA

"Jeżeli nie spytasz, zawsze będę się zastanawiać,  jak brzmiało twoje pytanie". 

-Caitlín R. Kiernan

SESJA TELEPATYCZNA 5 lub 10 PYTAŃ

WPROWADZENIE
Każdy z nas inkarnuje się, mając swój ogólny plan i właściwe do przejawienia go narzędzia, czyli zdolności i talenty, które ujawniają się w ciągu życia. Kiedy świadomość człowieka poszerza się, zwiększa się jego otwartość na poznanie siebie i życie w zgodzie ze swoimi wyższymi wyborami. Na planie fizycznym, korzystając ze swojej Wolnej Woli, dokonujemy wyborów i decyzji dotyczących sposobu, szczegółów, kolejności i tempa, w jakim chcemy doświadczać oraz kreować swoje doświadczenia. Sesja Telepatyczna dotyczy właśnie pytań o osobiste wybory, a także informacje, które uznajemy za istotne dla naszej dalszej drogi. Taka sesja daje potencjał lepszego zrozumienia swojego teraz i jest użyteczna poprzez zastosowania otrzymanych odpowiedzi i wskazówek w swoim życiu. Dedykuje swoje działania inspirowaniu ludzi do ich osobistej Wolności i Samowystarczalności.
Podstawą do Sesji Telepatycznej jest zrozumienie, że istota ludzka składa się z części fizycznej widzianej fizycznymi oczami i części subtelnej, widzianej i odczuwanej tak zwanym wewnętrznym widzeniem. Cześć subtelna człowieka może komunikować się z nim poprzez intuicyjne przeczucia, wskazówki, sny, czasami wizje. Na prośbę klienta, w sesji, będąc w podwyższonym stanie świadomości, zadaje jego części subtelnej przygotowane przez niego pytania, przekazuje otrzymane odpowiedzi, oraz wszystkie informacje, jakie pojawiają się wraz z odpowiedzią. Sesja w całości jest przeze mnie nagrywana, a następnie przesyłana w formie nagrania dźwiękowego na maila klienta. Dla wygody klienta w sesji nie jest wymagana jego osobista obecność, wystarczy przesłać swoje zdjęcie. Sesja trwa około kilkunastu minut.

Podsumuję szczegóły organizacyjne, które ułatwiają komunikacje:

1. Proszę, by pytania były sformułowane zgodnie z otrzymaną informacją. /Można wybrać sesję 5 pytań lub 10 pytań/.

2. Proszę, by wszystkie pytania były napisane w jednym mailu /jeśli jakieś pytanie było zmieniane/.

3. Proszę, by w jednym mailu były przesłane pytania i zdjęcie lub link do zdjęcia oraz imię i nazwisko.

4. Proszę, komunikując się ze mną, kontynuować poprzez "odpowiedz na tego maila" by cała korespondencja była dostępna w jednym mailu.

PRZEBIEG SESJI TELEPATYCZNEJ
- W stanie podwyższonej świadomości, na prośbę klienta zapraszam do komunikacji jego część subtelną.
- Po nawiązaniu kontaktu z częścią subtelną klienta i upewnieniu się, że to ona, pytam "Czy zechce odpowiedzieć na przygotowane pytania".
- Po potwierdzeniu, zadaje kolejno pytania, przekazuje odpowiedzi oraz wszystkie dodatkowe informacje, jakie przychodzą wraz z odpowiedzią.
- Na koniec sesji upewniam się, że to wszystkie informacje dla klienta od jego części subtelnej i kończę komunikacje. /Sesja trwa kilkanaście minut/.
Potwierdzenie wykonania sesji razem z informacją o danych do przelewu i terminem następuje zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń oraz moimi możliwościami czasowymi. Ufam, że na wszystko jest odpowiedni czas i osoby decydują się na sesje zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością.

Zastrzegam sobie prawo odmowy wykonania sesji bez podania przyczyny.

PRZED SESJĄ
1. Proszę o przesłanie 5 lub 10 pytań skierowanych do swojej części subtelnej. Im precyzyjniejsze są pytania, tym dokładniejsze otrzymuje się odpowiedzi. Proszę sformułować pytania tak, by mogła być na nie, tylko jednoznaczna odpowiedz „Tak” lub „Nie”, po takiej odpowiedzi przekazywane są dalsze informacje od części subtelnej. Przykładowe pytania: „Czy dobrze dla mnie, żebym pojechała do Indii?" itd. (przeczytanie pytań i odpowiedź "Tak" lub "Nie", zajmuje około 30 sekund, dalszą część sesji stanowią dodatkowe informacje od części subtelnej).
-Pytania mogą dotyczyć tylko klienta, nie innych osób, ponieważ komunikacja z innymi wymagałaby ich zgody, której nie mamy.
-Pytania zadawane są z obecnego czasu i jeśli dotyczą potencjału przyszłości, jest to przyszłość widziana z tego miejsca. Kiedy dokonuje się znaczących zmian w swoim życiu, w naturalny sposób wpływają one na przyszłość. Warto mieć to na uwadze w odbiorze informacji.
-Sprawy dotyczące tematów medycznych, są poza zakresem pytań do sesji.
2. Proszę o przesłanie zdjęcia swojej twarzy lub linka do Facebooka, gdzie takie zdjęcie jest oraz podanie imienia i nazwiska. Służy to pełnej weryfikacji części subtelnej. /Proszę, by zdjęcie było dołączone do maila z pytaniami/.
3. Po otrzymaniu tych informacji potwierdzam wykonanie sesji i podaje termin, do którego prześlę sesję dźwiękową. Termin jest zależny od mojej dyspozycyjności czasowej, dbając o jakość mojej pracy, sesji nie wykonuje codziennie. Termin aktualnie wynosi do 10 dni roboczych od otrzymania przelewu.

"Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku"-          Laozi.

Zapraszam:  sesje@arkija.pl