ARKIJA

SESJA TELEPATYCZNA 5 PYTAŃ
Podstawą do Sesji Telepatycznej 5 pytań jest zrozumienie, że istota ludzka składa się z części fizycznej widzianej fizycznymi oczami i części subtelnej, widzianej i odczuwanej tak zwanym wewnętrznym widzeniem. Cześć subtelna człowieka może komunikować się z nim poprzez intuicyjne przeczucia, wskazówki, sny, czasami wizje. Na prośbę klienta, w sesji, będąc w podwyższonym stanie świadomości, zadaje jego części subtelnej przygotowane przez niego pytania, przekazuje otrzymane odpowiedzi, oraz wszystkie informacje, jakie mogą pojawić się wraz z odpowiedzią. Sesja w całości jest przeze mnie nagrywana, a następnie przesyłana w formie dźwiękowej na maila klienta. Dla wygody klienta w sesji nie jest wymagana jego osobista obecność, wystarczy przesłać swoje zdjęcie. Sesja trwa około kilkunastu minut.

PRZED SESJĄ:
1. Proszę o przesłanie do 5 pytań skierowanych do swojej części subtelnej. Proszę sformułować pytania tak, by mogła być na nie, tylko jednoznaczna odpowiedz „TAK” lub „NIE”, lub „NIE WIEM” co może sugerować nieprecyzyjnie sformowane pytanie. Przykładowe pytania: „Czy dobrze dla mnie, żebym pojechała do Indii?”, „Czy żyłam na Atlantydzie” itd.
-Pytania mogą dotyczyć tylko klienta, nie innych osób, ponieważ komunikacja z innymi wymagałaby ich zgody, której nie mamy.
-Pytania zadawane są z obecnego czasu i jeśli dotyczą potencjału przyszłości, jest to przyszłość widziana z tego miejsca. Kiedy dokonuje się znaczących zmian w swoim życiu, w naturalny sposób wpływają one na przyszłość. Warto mieć to na uwadze w odbiorze informacji.
-Sprawy dotyczące tematów medycznych, są poza zakresem pytań do sesji.
2. Proszę o przesłanie zdjęcia swojej twarzy lub link do Facebooka gdzie takie zdjęcie jest oraz podanie imienia i nazwiska. Służy to pełnej weryfikacji części subtelnej.
3. Po otrzymaniu tych informacji potwierdzam wykonanie sesji i podaje termin, do którego prześlę sesję dźwiękową. /Po otrzymaniu maila z sesją proszę o przegranie sesji na komputer, ponieważ po kilku dniach program przesyłający sam ją usuwa/.


PRZEBIEG SESJI TELEPATYCZNEJ 5 PYTAŃ.
-W stanie podwyższonej świadomości, na prośbę klienta zapraszam do komunikacji jego część subtelną.
- Po nawiązaniu kontaktu z częścią subtelną klienta i upewnieniu się, że to ona, pytam „Czy chce odpowiedzieć na przygotowane pytania".
-Po potwierdzeniu, zadaje pytania, przekazuje odpowiedzi oraz wszystkie dodatkowe informacje, jakie mogą się pojawić wraz z odpowiedzią.
-Na koniec sesji upewniam się, że to wszystkie informacje dla klienta i kończę komunikacje.

Zapraszam:  sesje@arkija.pl