By w sesji otrzymać wszystko, co jest dla Ciebie najcenniejsze zgodnie z informacjami i mądrością Twojego Wyższego Ja/Duszy/Części Subtelnej sesja nie jest rozdzielana na drobniejsze, oddzielne płatne usługi. W sesji otrzymujesz wszystko, co jest dla Ciebie najistotniejsze.

Na przykład:

-uwolnienie od obcych ingerencji,

-wzmocnienie energetyczne,

-uwolnienie od zakłóceń w ciałach subtelnych,

-oczyszczanie i wzmacnianie ośrodków energetycznych-czakr,

-odpowiedzi na Twoje pytania,

-informacje o korzystnym potencjale np. zmiany miejsca zamieszkania, pracy, najlepszego kierunku rozwoju,

- informacje o potencjale Twojej przyszłości.

Możesz mieć pewność, że w sesji dokona się to, co jest dla Ciebie najwłaściwsze i cenne Teraz, w zgodzie z Twoją Wolną Wolą, zgodnie ze wskazaniami Twojego Wyższego Ja/Duszy/Części Subtelnej, dla Twojego Najwyższego Dobra. Twoją inwestycją w sesje jest przygotowanie 5 lub 10 pytań.

"Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku"- Laozi.

171. #Reinkarnacja #Śluby #Przysięgi #Finanse #Obfitość #Związki ❤️ #Relacje #Akademia #Nowej #Ziemi

https://www.youtube.com/watch?v=1DvUZ7HmN8E&list=PLUnE1TSi2LtQdDXhkrWahLqJirRqHZD1a&index=3

Uprawnienia i Kwalifikacje

Indywidualna Sesja Telepatyczna Pytania, Uwolnienie Wzmocnienie jest wynikiem mojego ponad 30-letniego doświadczenia w przestrzeni subtelnej i ciągłego rozwoju duchowego i osobistego.

-Kurs Hipnozy Regresyjnej metodą Calogero Grifasi, prowadzony przez twórcę metody, ukończony zezwoleniem na prace tą metodą. Był to pierwszy kurs dla ludzi z Polski. Byłam jedną z 6 uczestników, którzy się do kursu zakwalifikowali i ukończyli go.

- Kurs Regresja Hipnotyczna + LBL wg metody M. Newtona, prowadzony przez Akademię Doskonalenia Zawodowego. Kod zawodu 323009. (Prowadząc swoje sesje telepatyczne, współpracowałam również jako telepata z 7 operatorami sesji).

-Kurs sprawdzający i potwierdzający zdolności telepatyczne, jasnowidzenia, jasnosłyszenia i channelingu prowadzony przez Anette Kannegaard, jasnowidzącą z Dani, w 2004 roku. Moje doświadczenie komunikacji telepatycznej i wciąż pogłębiającego się rozumienia świata subtelnego miało początek w 1990 roku.

- Prowadząc Sesje Telepatyczne, korzystam również ze swojej wiedzy i doświadczenia Bioenergoterapeuty i Terapeuty Ustawień Rodzinnych oraz innych znanych mi i praktykowanych metod uzdrawiania (więcej w zakładce: o mnie).

Komunikacja przed sesją, co ją ułatwia?

1. Proszę, by pytania były sformułowane tak, by była możliwość jednoznacznej odpowiedzi na nie (Czy...?).

2. Proszę, by wszystkie pytania były napisane w jednym mailu (jeśli jakieś pytanie było zmieniane).

3. Proszę, by w jednym mailu były przesłane pytania i zdjęcie oraz imię i nazwisko.

4. Proszę, komunikując się ze mną, kontynuować poprzez "Odpowiedz nadawcy tej wiadomości" by cała korespondencja była dostępna w jednym mailu.

Jak przebiega sesja telepatyczna?

-W stanie podwyższonej świadomości, na prośbę klienta, zapraszam do komunikacji jego Wyższe Ja/Duszę/Część Subtelną.

- Po nawiązaniu kontaktu z Częścią Subtelną klienta i upewnieniu się, że to ona i pytam o zgodę na wykonanie tej sesji.

- Po otrzymaniu zgody, zadaje kolejno pytania i przekazuje odpowiedzi oraz wszystkie dodatkowe informacje, jakie przychodzą wraz z odpowiedzią.

-Na tym etapie sesji Część Subtelna często wskazuje na jakieś wcześniejsze życie, którego doświadczenia mają teraz znaczenie. Część Subtelna przekazuje wszystkie istotne informacje z tamtego życia.

- Kolejnym etapem sesji jest sprawdzenie stanu energetycznego. Zgodnie z wolą klienta następuje uwolnienie od wszelkich negatywności, które obciążały i utrudniały osobistą drogę. Jest to uwolnienie np. od ograniczających przyrzeczeń, ślubów zakonnych, klątw, pamięci traum, wszelkich form negatywnych energii, obcych ingerencji. Wszystkie te obciążenia zostają usunięte i zneutralizowane na planie subtelnym w zgodzie z Wolną Wolą klienta i w pełnej współpracy z jego Częścią Subtelną.

-Po etapie uwolnienia następuje etap wzmocnienia. Przestrzeń energetyczna osiąga i stabilizuje najwyższe dla siebie wibracje. Takie, w których można przejawić swoją osobistą moc, wewnętrzną mądrość, zdolności, talenty i umiejętności, również te zdobyte we wcześniejszych wcieleniach. Po zakończeniu tego procesu Wyższe Ja/Dusza/Część Subtelna  wskazuje jak na tych nowych warunkach, wygląda potencjał przyszłości.

- Na zakończenie sesji pytam Część Subtelną czy ma jeszcze coś do przekazania.

To ogólny zarys przebiegu sesji, szczegóły sesji są zależne od człowieka, którego sesja dotyczy.

Sesja Telepatyczna Pytania, Uwolnienie i Wzmocnienie daje potencjał otwarcia na zupełnie nową jakość osobistego życia. Poziom efektów po sesji jest indywidualny i zależy od człowieka, jego gotowości i zaangażowania oraz dalszych wyborów życiowych.

Proponuję też "Sesję Telepatyczną 5 Pytań", która dotyczy tylko uzyskania odpowiedzi na pytania i przekazania wszystkich istotnych informacji od Części Subtelnej. Ta sesja jest propozycją dla klientów, którzy zdecydowali się na Sesje Telepatyczną Pytania, Uwolnienie, Wzmocnienie i chcieliby zadać w swojej sesji dodatkowe 5 pytań. Przy tym wyborze sesje wykonywane są razem i otrzymuje się odpowiedzi na 10 pytań.

Przed sesją, Co jest wymagane do wykonania sesji?

1.🌼 Proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy (link), w celu otrzymania dodatkowych informacji o Sesji Telepatycznej.

2.🌼 Po otrzymaniu ode mnie wszystkich informacji proszę o przesłanie 5 lub 10 pytań skierowanych do swojego Wyższego Ja/Duszy/Części Subtelnej. Pytania są osobistym wkładem w swoją zmianę i określają sfery życia, w których odczuwa się potrzebę i chęć do zmiany oraz gotowość do uzyskania informacji mających wpływ na poszerzenie swojego zrozumienia.

- Proszę sformułować pytania tak, by mogła być na nie, tylko jednoznaczna odpowiedź „Tak” lub „Nie”, (np. Czy.., lub Jestem..). Dzięki umieszczeniu pod każdym pytaniem rozwinięcia tematu pytania uzyskuje się dokładniejsze odpowiedzi i tym samym większy potencjał dobrych zmian w swoim życiu. W sesji, po otrzymaniu od Części Subtelnej odpowiedzi na pytanie, przekazywane są wszystkie informacje i wskazówki dotyczące tematu pytania.

-Pytania mogą dotyczyć tylko człowieka zgłaszającego się na sesję, nie innych ludzi, ponieważ komunikacja z innymi wymagałaby ich zgody, której nie mamy. W szacunku do Wolnej Woli każdego człowieka, komunikacja z jego Częścią Subtelną może nastąpić wyłącznie, kiedy on sam tak zdecyduje.

-Pytania zadawane są z obecnego czasu i jeśli dotyczą potencjału przyszłości, jest to przyszłość widziana z tego miejsca. Kiedy dokonuje się znaczących zmian w swoim życiu, w naturalny sposób wpływają one na przyszłość. Warto mieć to na uwadze w odbiorze informacji.

-Sprawy dotyczące tematów medycznych, są poza zakresem pytań do sesji.

3.🌼 Proszę o przesłanie zdjęcia swojej twarzy oraz podanie imienia i nazwiska. Służy to pełnej weryfikacji Części Subtelnej. (Proszę, by zdjęcie było dołączone do maila z pytaniami).

4.🌼 Po otrzymaniu tych informacji potwierdzam wykonanie sesji i podaje termin, do którego prześlę sesję dźwiękową. Dbając o jakość mojej pracy, sesji nie wykonuje codziennie. Przewidywany termin wykonania sesji to kilka do kilkunastu dni od otrzymania maila z pytaniami. Terminy wyznaczane są zgodnie z kolejnością napływania zgłoszeń.

Sesja w całości jest przeze mnie nagrywana, a następnie przesyłana w formie nagrania dźwiękowego na maila klienta. Dla wygody klienta w sesji nie jest wymagana jego osobista obecność, wystarczy przesłać swoje zdjęcie. Sesja kończy się potwierdzeniem przez Wyższe Ja/Duszę/Część Subtelną klienta, że przekazane mu zostały wszystkie informacje oraz że dokonał się pełen proces uwolnienia i wzmocnienia.

Intencją mojej pracy jest działanie z poziomu Bezwarunkowej Miłości. Mam pełne zaufanie, że zwracają się do mnie ludzie, dla których moja praca jest skuteczna i służy ich Najwyższemu Dobru.

INDYWIDUALNA SESJA TELEPATYCZNA, PYTANIA, UWOLNIENIE, WZMOCNIENIE.

Zapraszam gotowych na dobre zmiany, potrzebujących odpowiedzi na istotne dla siebie pytania, potrzebujących uwolnienia od utrudnień (także obcych ingerencji) i wzmocnienia energetycznego.

  🌷 Wprowadzenie do Sesji Telepatycznej Pytania, Uwolnienie, Wzmocnienie.

  🌷 Przed sesją, Co jest wymagane do wykonania sesji?

  🌷Jak przebiega sesja telepatyczna?

  🌷Komunikacja przed sesją, co ją ułatwia?

  🌷 Uprawnienia i Kwalifikacje.

Wprowadzenie do Sesji Telepatycznej Pytania, Uwolnienie, Wzmocnienie.
Każdy z nas inkarnując się, ma swój ogólny plan drogi życia i właściwe narzędzia, by go przejawić, czyli zainteresowania, zdolności i talenty, które ujawniają się w ciągu życia. Kiedy świadomość człowieka poszerza się, zwiększa się jego otwartość na poznanie siebie i życie w zgodzie ze swoimi wyższymi wyborami. Korzystając ze swojej Wolnej Woli, dokonujemy wyborów dotyczących sposobu, szczegółów, kolejności i tempa, w jakim chcemy doświadczać oraz kreować swoje doświadczenia. 🌺 Sesja Telepatyczna Pytania, Uwolnienie, Wzmocnienie daje potencjał lepszego poznania siebie i jest użyteczna dzięki otrzymaniu: odpowiedzi na pytania, cennych wskazówek oraz uwolnieniu od tego, co dotąd obciążało, spowalniało i przeszkadzało w osobistej drodze. W Sesji dokonuje się także wzmocnienie energetyczne oraz aktywacja talentów i umiejętności. Wyższe Ja/Dusza/Część Subtelna może komunikować się z nim poprzez intuicyjne przeczucia, wskazówki, sny, czasami wizje. Sesja Telepatyczna Pytania, Uwolnienie, Wzmocnienie jest komunikacją z Wyższym Ja/Duszą/Częścią Subtelną człowieka zgłaszającego się na sesje.

By w Sesji otrzymać wszystko, co jest dla Ciebie najcenniejsze, zgodnie z informacjami i mądrością Twojego Wyższego Ja/Duszy/Części Subtelnej Sesja nie jest rozdzielana na drobniejsze, oddzielne płatne usługi. W Sesji otrzymujesz wszystko, co jest dla Ciebie najistotniejsze.

Na przykład:

-uwolnienie od obcych ingerencji,

-wzmocnienie energetyczne,

-uwolnienie od zakłóceń w ciałach subtelnych,

-oczyszczanie i wzmacnianie ośrodków energetycznych-czakr,

-odpowiedzi na Twoje pytania,

-informacje o korzystnym potencjale np. zmiany miejsca zamieszkania, pracy, najlepszego kierunku rozwoju,

- informacje o potencjale Twojej przyszłości.

Możesz mieć pewność, że w sesji dokona się to, co jest dla Ciebie najwłaściwsze i cenne Teraz, w zgodzie z Twoją Wolną Wolą, zgodnie ze wskazaniami Twojego Wyższego Ja/Duszy/Części Subtelnej, dla Twojego Najwyższego Dobra. Twoją inwestycją w Sesje jest przygotowanie 5 lub 10 pytań.

"Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku"- Laozi.

171. #Reinkarnacja #Śluby #Przysięgi #Finanse #Obfitość #Związki ❤️ #Relacje #Akademia #Nowej #Ziemi.

https://www.youtube.com/watch?v=1DvUZ7HmN8E&list=PLUnE1TSi2LtQdDXhkrWahLqJirRqHZD1a&index=3

ARKIJA

 

Wszystko, co widzisz, ma swoje korzenie w niewidzialnym świecie. - Rumi.